Związek Związków Zawodowych
 
Encyklopedia PWN
Związek Związków Zawodowych (ZZZ),
polska centrala związków zawodowych;
założona w wyniku rozłamów w Centralnym Zrzeszeniu Klasowych Związków Zawodowych, Zjednoczeniu Zawodowemu Polskiemu oraz Związku Stowarzyszeń Zawodowych i połączenia powstałych drobnych związków z powołanymi przez sanację Generalną Federacją Pracy (założona 1928) i Konfederacją Związków Zawodowych w Polsce (założona 1929); popierany przez administrację państwową; po 1935 — antyfaszystowskich; główni działacze: J. Moraczewski (prezes), J. Szurig, S. Kapuściński, K. Zakrzewski i in.; organ prasowy: „Front Robotniczy”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia