Zarzewie
 
Encyklopedia PWN
Zarzewie, Związek Stowarzyszeń i Grup Polskiej Młodzieży Niepodległościowej — Zarzewie, Organizacja Młodzieży Niepodległościowej Zarzewiackiej,
organizacja młodzieżowa, zał. 1909 w zaborze austr. z inicjatywy działaczy „frondy” 1908, Nar. Związku Robotniczego i ZMP „Zet”;
jako gł. zadanie Zarzewie wysunęło walkę o niepodległość Polski; powołało tajny skauting, Armię Pol. i Pol. Drużyny Strzeleckie; od 1910 rozszerzyło działalność na Królestwo Pol. i częściowo na zabór pruski; skupiska młodzieży zarzewiackiej istniały też za granicą; podczas I wojny świat. członkowie Zarzewia walczyli w Legionach Pol.; część ich znalazła się w obozie pasywistów; 1920 Zarzewie rozwiązało się.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia