Związek Młodych Narodowców
 
Encyklopedia PWN
Związek Młodych Narodowców, Ruch Narodowo-Państwowy,
prawicowe ugrupowanie polit.,
skupiał młodzież, średnie pokolenie inteligenckie i mieszczańsko-rzemieślnicze; głosił nacjonalistyczne hasła Polski mocarstwowej; ściśle współpracował z obozem rządowym; jego członkowie odgrywali znaczną rolę w prasie piłsudczykowskiej; przywódcy: J. Drobnik, K. Hrabyk, Z. Wojciechowski; organy prasowe — „Awangarda Państwa Narodowego” i „Akcja Narodowa”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia