• tygodnik polit. i społ.-lit., wyd. 1910–12 we Lwowie;
 • tygodnik lit.-nauk. i społ., wyd. 1887–91 w Warszawie przez T. Paprockiego;
 • tygodnik rel.;
 • tygodnik lit.-artyst. (początkowo także społ.-nauk.), wyd. 1897–1900 w Krakowie (od 1899 dwutygodnik, następnie miesięcznik);
 • dziennik informacyjno-publicyst. o zasięgu ogólnokrajowym, wyd. 1996–2005 w Warszawie;
 • dziennik, wydawany od 1947 w Częstochowie;
 • czasopismo ekon.-społ., wyd. od 1945 jako dwutygodnik, od 1957 tygodnik w Warszawie;
 • dwutygodnik kult.-lit., wyd. 1945–46 w Poznaniu;
 • ogólnopol. tygodnik lit.-społ., wyd. 1951–90 (1951–52 jako dwutygodnik) w Krakowie;
 • dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze i krytyce lit., wyd. 1937–39 w Warszawie (jako organ Tow. Polonistów Rzeczypospolitej Pol.) i 1946–48 w Łodzi pt. „Zagadnienia Literackie (dawniej Życie Literackie)” (przez oddział łódzki Tow. Lit. im. A. Mickiewicza);
 • kwartalnik, wydawany 1986–90 przez Muzułmański Związek Religijny;
 • popularny tygodnik, wydawany od 1994 w Warszawie;
 • czasopismo polit., wyd. 1949–89 w Warszawie przez KC PZPR;
 • dwumiesięcznik, wydawany od 1998 w Sokółce;
 • dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1944 do 2011 w Warszawie.
 • Życiński Józef Mirosław, ur. 1 IX 1948, Nowa Wieś k. Rozprzy, zm. 10 II 2011, Rzym,
  arcybiskup, filozof;
 • Żydaczów, Żydacziw, Zhydachiv,
  m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad Stryjem (dopływ Dniestru). Wzmiankowany 1164; prawa miejskie w poł. XIV(?) w.; starostwo grodowe, miasto król.; 1772–1918 w zaborze austr., siedziba powiatu; w okresie międzywojennym w granicach Polski; od 1939 ponownie miasto; 15–16 IX 1939 antypol. wystąpienia bojówek ukr. zlikwidowane przez oddziały WP i policji; IX 1939–1941 pod okupacją sowiecką (wywózki mieszkańców w głąb ZSRR); 1941–44 pod okupacją niem., ośrodek konspiracji AK i NSZ; 1945–91 w Ukr. SRR.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia