Związek Narodu Rosyjskiego
 
Encyklopedia PWN
Związek Narodu Rosyjskiego,
monarchistyczna organizacja ros., utworzona X 1905, po wydaniu przez Mikołaja II Romanowa manifestu październikowego;
skupiał gł. wielkich właścicieli ziemskich, kupców, urzędników i prawosł. duchowieństwo; występował pod hasłami obrony istniejącego ustroju społ. i polit. oraz cara, nacjonalizmu i walki z ruchem robotniczym (organizował bojówki); 1907 ze Związku Narodu Rosyjskiego wyodrębnił się Związek Michała Archanioła (na tle różnic w poglądach na celowość istnienia III Dumy, którą Związek Narodu Rosyjskiego zwalczał); rozwiązany wraz z upadkiem monarchii 1917; przywódcy: A. Dubrowin, N. Markow, M. Puriszkiewicz (do 1907); organy prasowe: „Russkoje znamia”, „Objedinienije” i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia