wzór chemiczny
 
Encyklopedia PWN
wzór chemiczny,
umowny zapis jakościowego i ilościowego składu lub budowy cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych za pomocą symboli chemicznych.
Wzory sumaryczne są zapisem, w ustalonej kolejności, chemicznych symboli pierwiastków tworzących cząsteczkę, z podaniem liczby atomów każdego z pierwiastków (np. H2 — wzór cząsteczki wodoru, H2O — wody, HNO3 — kwasu azotowego(V)). Wzory strukturalne (płaskie, przestrzenne) przedstawiają sposób wzajemnego powiązania atomów w cząsteczce; kreski symbolizują wiązania chemiczne, np. kwasowi azotowemu(V) odpowiada wzór:
kwasowi benzoesowemu:
Wzory elektronowe przedstawiają układ elektronów walencyjnych (pary kropek symbolizują pary elektronowe).
Aby przedstawić na płaszczyźnie przestrzenną budowę cząsteczki, stosuje się wzory stereochemiczne, w których linią ciągłą oznacza się wiązania chemiczne leżące w płaszczyźnie rysunku, przerywaną — wiązania skierowane pod płaszczyznę, pogrubioną — nad płaszczyznę, np. jeden ze stereoizomerów kwasu mlekowego:
Niekiedy budowy cząsteczki nie można wyrazić jednym wzorem (mezomeria).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia