stechiometria
 
Encyklopedia PWN
stechiometria
[gr.],
dział chemii zajmujący się ilościowymi stosunkami reagujących ze sobą pierwiastków i związków chemicznych oraz metodami obliczania tych stosunków;
opiera się na podstawowych prawach fiz. i chem. (prawo zachowania masy, prawo stosunków stałych, prawo stosunków równoważnikowych, prawa gazowe i elektrolizy); umożliwia prawidłowy zapis równań reakcji chem., ustalenie sumarycznych wzorów związków chemicznych, obliczenie ilości substratów i produktów reakcji oraz teoret. wydajności reakcji chem.; jest podstawą opracowywania bilansów materiałowych i energ. do projektowania i oceny przem. procesów technologicznych. Podstawy stechiometrii stworzył J.B. Richter.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia