Wzory sumaryczne

Encyklopedia PWN

umowny zapis jakościowego i ilościowego składu lub budowy cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych za pomocą symboli chemicznych.
Avogadro di Quaregna
[awogạdro di kuarẹnja]
Amedeo Wymowa, ur. 9 VIII 1776, Turyn, zm. 9 VII 1856, tamże,
włoski fizyk i chemik, z wykształcenia prawnik.
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
dział chemii fiz. zajmujący się opisem zmian stężeń reagentów w czasie, spowodowanych przebiegiem reakcji chemicznych;
Marchlewski Leon Paweł, ur. 15 XII 1869, Włocławek, zm. 16 I 1946, Kraków,
chemik polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia