stożkowe
 
Encyklopedia PWN
stożkowe,
mat. krzywe powstałe przez przecięcie stożka obrotowego (stożek; 1) płaszczyzną nieprzechodzącą przez wierzchołek;
stożkowymi są: elipsa (w szczególności okrąg), hiperbolaparabola; stożkową można również określić jako zbiór punktów P, dla których stosunek odległości od stałego punktu F (ogniska stożkowej) do odległości od stałej prostej k (kierownicy stożkowej) jest równy danej liczbie rzeczywistej dodatniej e, zwanej mimośrodem stożkowej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Elipsa: F1, F2 — ogniska, A, B, C, D — wierzchołki, O środek elipsy, OB = OA = a — półosie wielkie, OD = OC = b — półosie małe, p i q — kierownicerys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Hiperbola: F1F2 = 2c odległość między ogniskami; OB = OA = a półosie wielkie (AB oś rzeczywista); OD = OC = b półosie małe (urojone); A, B, C, D wierzchołki; O środek symetrii hiperboli; OF1 = OF2 = c; p, q kierownicerys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Parabola o równaniu y2 = 2px wyk. A. Dukata/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia