Pascala twierdzenie
 
Encyklopedia PWN
Pascala twierdzenie,
mat. twierdzenie geometrii rzutowej: proste zawierające przeciwległe boki sześciokąta wpisanego w stożkową przecinają się na jednej prostej, zw. prostą Pascala;
t.P. pozostaje w mocy, gdy niektóre sąsiednie punkty będą się po stożkowej zbliżać do siebie, aż do sytuacji, w której łącząca je sieczna stanie się styczną (rys. b); w geometrii euklidesowej t.P. ma kilka wersji — w zależności od tego, ile par przeciwległych boków sześciokąta jest równoległych; t.P. jest dualne do twierdzenia Ch.J. Brianchona (dualność); udowodnione 1640 przez B. Pascala.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Pascala twierdzenie wyk. A. Dukata/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia