prostą Pascala

Encyklopedia PWN

mat. twierdzenie geometrii rzutowej: proste zawierające przeciwległe boki sześciokąta wpisanego w stożkową przecinają się na jednej prostej, zw. prostą Pascala;
dualność
[łac.],
dwoistość,
mat. występująca w różnych teoriach mat. wewn. symetria pojęć, która twierdzeniom, relacjom lub obiektom A takiej teorii pozwala przypisywać twierdzenia, relacje lub obiekty dualne A* (na ogół różne od A) tej samej teorii, przy czym zachodzi: (A*)* = A.
inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania).
statystyka
[łac.],
pojęcie używane przynajmniej w 2 znaczeniach (M.G. Kendall i W.R. Buckland): numeryczne dane dotyczące agregatów złożonych z pewnych jednostek oraz nauka zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją tego typu danych.
filoz. jedna z 3 podstawowych, oprócz rozumu i woli, sfer ludzkiej duszy.
Basic
[bẹısık; ang. Beginners’ All Purpose Symbolic Instruction Code] Wymowa,
inform. język programowania wysokiego poziomu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia