agregaty
 
Encyklopedia PWN
agregaty
[łac. aggregare ‘gromadzić’],
ekon. wielkości makroekonomiczne złożone z różnorodnych cząstek należących do tej samej zmiennej klasyfikowanej wg nomenklatury ekonomicznej;
przedstawiają kategorie ekonomiczne składające się na obraz gospodarki jako całości; agregatami są: dochód narodowy, zatrudnienie, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, poszczególne pozycje w budżecie państwa, eksport krajowy netto, ogólny poziom cen, baza monetarna i szersze agregaty pieniężne, krajowy poziom produkcji i konsumpcji danego dobra w danym roku itp.; ujmują one obraz gospodarki globalnie; powstają przez sumowanie wielkości jednostkowych za pomocą różnych metod statystycznych; analiza wielkości agregatów pozwala zdiagnozować stan gospodarki danego kraju; w gospodarce socjalistycznej agregaty planowano, następnie dezagregowano na kolejnych, coraz niższych szczeblach aparatu planistycznego i przekładano na dyrektywy rządowe dotyczące produkcji konkretnych dóbr i usług.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia