mimośród stożkowej
 
Encyklopedia PWN
mimośród stożkowej,
mat. wielkość e w równaniu stożkowej we współrzędnych biegunowych: r = p/(1 − e cos φ), gdzie biegun układu pokrywa się z ogniskiem stożkowej, oś biegunowa jest zawarta w osi symetrii stożkowej przechodzącej przez jej ognisko, a p jest liczbą zwaną parametrem stożkowej;
wartość e jest ściśle związana z rodzajem stożkowej, i tak: dla okręgu e = 0, dla elipsy e ∈ (0, 1), dla paraboli e = 1, dla hiperboli e > 1. Dla elipsy opisanej równaniem x2/a2 + y2/b2 = 1 mimośród ; dla hiperboli opisanej równaniem x2/a2y2/b2 = 1 mimośród . Mimośród stożkowej można także określić jako stosunek odległości jej dowolnego punktu od ogniska i pewnej prostej zwanej kierownicą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia