reprezentacja grupy
 
Encyklopedia PWN
reprezentacja grupy,
mat. homomorfizm danej grupy (mat. ) w grupę wszystkich odwracalnych przekształceń pewnego zbioru X z dodatkową strukturą, zachowywaną przez te przekształcenia;
pod pojęciem tym najczęściej rozumie się reprezentację liniową grupy, czyli homomorfizm w grupę pewnych odwracalnych przekształceń liniowych ustalonej przestrzeni liniowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia