reprezentację liniową

Encyklopedia PWN

mat. homomorfizm danej grupy (mat. ) w grupę wszystkich odwracalnych przekształceń pewnego zbioru X z dodatkową strukturą, zachowywaną przez te przekształcenia;
mat. teoria badająca homomorfizmy struktur algebraicznych w struktury przekształceń innych struktur.
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
spinor
[ang.],
mat. obiekt geom. w przestrzeni liniowej, uogólnienie wektora i tensora.
mat. dla przestrzeni wektorowych U i V — przestrzeń wektorowa oznaczana symbolem UV wraz z odwzorowaniem dwuliniowym t: U × VUV, posiadająca własność jednoznacznej uniwersalnej faktoryzacji (dla dowolnej przestrzeni wektorowej W i dowolnego odwzorowania ϕU × VW istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe ρ: UVW spełniające warunek ϕ = ρt);
koder
[ang.],
enkoder,
urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces kodowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia