tensorowy iloczyn
 
Encyklopedia PWN
tensorowy iloczyn,
mat. dla przestrzeni wektorowych U i V — przestrzeń wektorowa oznaczana symbolem UV wraz z odwzorowaniem dwuliniowym t: U × VUV, posiadająca własność jednoznacznej uniwersalnej faktoryzacji (dla dowolnej przestrzeni wektorowej W i dowolnego odwzorowania ϕU × VW istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe ρ: UVW spełniające warunek ϕ = ρt);
odwzorowanie t(u, v) = uv nazywa się mnożeniem tensorowym wektorów; warunek jednoznacznej uniwersalnej faktoryzacji można wtedy zapisać ϕ(u, v) = ρ(uv); każde odwzorowanie dwuliniowe można zastąpić odwzorowaniem liniowym na i.t.; jeśli U i V są przestrzeniami skończonego wymiaru z bazami odpowiednio e1, ... , en i f1, ... , fm, to wektory eifj dla i = 1, ... , n oraz j = 1, ... , m tworzą bazę UV; dla odwzorowań liniowych ρ1: U1 → V1 i ρ2: U2V2 definiuje się i.t. ρ1ρ2: U1V1U2V2 za pomocą równości ρ1ρ2(u1u2) = ρ1(u1) ⊗ ρ2(u2). I.t. pozwala na precyzyjne i formalne zdefiniowanie tensorów i różnych operacji na nich; pojęcie i.t. analogicznie definiuje się dla większej liczby przestrzeni; można też określić i.t. modułów, algebr, reprezentacji i wiązek włóknistych wektorowych.
Bibliografia
J. Komorowski Od liczb zespolonych do tensorów, spinorów..., Warszawa 1978;
A. Białynicki-Birula Algebra liniowa z geometrią, Warszawa 1979.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia