tensorowy rachunek
 
Encyklopedia PWN
tensorowy rachunek,
dział matematyki badający własności tensorów i pól tensorowych (tensor); dzieli się na algebrę tensorową i analizę tensorową;
rachunek tensorowy jest uogólnieniem rachunku wektorowego i podobnie jak ten ostatni znajduje różnorodne zastosowanie w wielu działach matematyki (np. w geometrii różniczkowej, w teorii przestrzeni Riemanna), w fizyce mat. (np. w elektrodynamice, w teorii względności), a także w technice (np. w teorii sprężystości). Rachunek tensorowy obejmuje algebrę tensorową i analizę tensorową; w algebrze tensorowej rozważa się podstawowe operacje na tensorach (jak dodawanie, mnożenie, zwężanie i in.), które w wyniku dają nowe tensory; w analizie tensorowej do rozważań wprowadza się pola tensorowe oraz operację różniczkowania tensorowego pól tensorowych tak definiowaną, by w jej wyniku otrzymać nowe pola tensorowe; w analizie tensorowej rozważa się również całkowanie pól tensorowych oraz dowodzi się, ważnych w zastosowaniach uogólnionych, twierdzeń całkowych typu twierdzeń Gaussa–Greena–Ostrogradskiego–Stokesa, pozwalających zastępować całki więcejwymiarowe przez całki mniejwymiarowe (lub na odwrót). Rachunek tensorowy stworzyli matematycy wł.: G. Ricci-Curbastro i T. Levi-Cività, którzy w pracy Méthodes de calcul différentiel absolu et leurs applications (1901) podali gł. pojęcia rachunku tensorowego i jego zastosowanie do geometrii różniczkowej i klas. fizyki mat.; zainteresowanie rachunkiem tensorowym bardzo wzrosło po sformułowaniu przez A. Einsteina 1916 ogólnej teorii względności, albowiem jak się okazało, rachunek tensorowy stanowi pierwszorzędną i jedyną metodę nadającą się do mat. ujęcia teorii względności. Obecnie rachunek tensorowy stał się prawie uniwersalnym językiem fizyki mat.; dzięki niemu można w sposób zwarty i przejrzysty wyrażać ogólne równania fizyki oraz wybierać właściwą postać praw fiz., których treść nie powinna, wg teorii względności, zależeć od wyboru tego czy innego układu współrzędnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia