pleśnie
 
Encyklopedia PWN
pleśnie, grzyby pleśniowe,
potoczna nazwa saprotroficznych (saprobionty), rzadziej pasożytniczych, mikroskopijnych grzybów, tworzących na powierzchni porażonych podłoży najczęściej obfite, gęste naloty, wykwity, kożuszki o różnej barwie, wielkości i strukturze;
należą do różnych grup systematycznych, często są to mitosporowe grzyby, rzadziej workowce i sprzężniaki; charakteryzują się dużą różnorodnością wytwarzanych enzymów, szybkim wzrostem powietrznej grzybni, małymi wymaganiami środowiskowymi; są tlenowcami szeroko rozprzestrzenionymi; poszczególne gat. mają często zdolność do porażania i rozkładu bardzo różnych substratów (polifagi); niektóre gat. i odmiany tzw. pleśni szlachetnych (np. pędzlaków, kropidlaków) stosuje się w technologii żywności (np. przez zaszczepienie — w serowarstwie, winiarstwie); pleśnie stosuje się też do produkcji antybiotyków, np. penicyliny.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Pleśnie, pędzlak fot. Z. Wyleżyński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia