grzybnia
 
Encyklopedia PWN
grzybnia, mycelium,
bot. wielokomórkowe lub wielojądrowe wegetatywne ciało (plecha) grzybów;
jednostkami strukturalnymi grzybni są nitkowate, rozgałęzione strzępki; tworzą one bogato rozgałęziony system, o dużej powierzchni chłonnej, umożliwiający pobieranie dzięki dyfuzji dużych ilości składników pokarmowych; grzybnia może być strzępkowa (nitkowata) albo plektenchymatyczna; grzybnia strzępkowa tworzy silnie rozgałęzione luźne sploty strzępek; rozrasta się ona na powierzchni podłoża oraz w jego wnętrzu i może dochodzić do kilkunastu m średnicy; grzybnia plektenchymatyczna występuje u grzybów wyższych, strzępki grzybni łączą się i zlepiają za pomocą śluzowaciejących ścian komórkowych tworząc płaskie lub bryłowate ciała o budowie pozornie tkankowej (zw. plektenchymą lub nibytkanką); buduje ona różne utwory o zwartej strukturze, gł. owocniki (np. u grzybów kapeluszowych) oraz ryzomorfy, skleroty lub podkładki; grzybnia służy do rozmnażania wegetatywnego (np. przez fragmentację strzępek lub za pomocą podkładek), albo do rozmnażania płciowego (np. przez połączenie 2 niezróżnicowanych strzępek grzybni pierwotnej w dikariotyczną grzybnię wtórną u podstawczaków).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia