norma prawna
 
Encyklopedia PWN
norma prawna,
reguła zachowania (postępowania) będąca częścią składową systemu prawa.
Do typowych wzorów budowy norm prawnych należą: trójelementowa formuła normy prawnej — hipoteza, wymienia warunki, w których adresat normy powinien zachować się w sposób określony przez dyspozycję, a sankcja określa skutki, jakie powinno pociągnąć zachowanie adresata, niezgodne z dyspozycją w warunkach wskazanych w hipotezie; formuła norm sprzężonych — norma prawna sankcjonująca określa, jak winien zachować się organ państwa, gdy adresat nie zastosuje się do normy prawnej sankcjonowanej, która ustala jak jej adresat powinien zachować się w wyznaczonych przez nią warunkach. Adresatem normy prawnej jest osoba, której zachowanie jest regulowane przez normę prawną. Normy prawne dzielą się na kilka grup, m.in. wg właściwości ich obowiązywania (względnie i bezwzględnie obowiązujące), wg sposobu określenia adresata (abstrakcyjne i konkretne) lub wyznaczonego przez nie zachowania się (ogólne i jednostkowe), wg sposobu regulacji zachowania adresata (nakazujące, zakazujące i dozwalające), ze względu na system prawa i według gałęzi systemu prawa. Od norm prawnych należy odróżnić przepis prawny; normy prawne są zawarte w przepisach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia