Kelsen Hans
 
Encyklopedia PWN
Kelsen
[kelzn]
Hans Wymowa, ur. 11 X 1881, Praga, zm. 19 IV 1973, Berkeley (stan Kalifornia),
prawnik austr.; specjalista w dziedzinie teorii państwa i prawa, twórca normatywizmu prawniczego.
1917–30 profesor filozofii prawa i prawa państw. na uniwersytecie w Wiedniu, 1930–33 w Kolonii, 1933–40 w Genewie, 1936–38 na niem. uniw. w Pradze; od 1940 w USA, m.in. profesor Harvard University w Cambridge; po I wojnie świat. brał udział w życiu polit. Austrii (autor projektu konstytucji austr. 1920). Twórca normatywizmu prawniczego, tzw. czystej teorii prawa, której filoz. przesłanki oparł gł. na neokantyzmie; w metodologii nawiązywał do tradycji pozytywizmu prawniczego; zwolennik ideologii demokr.-liberalnej, rozwijał teorię wielopartyjnego systemu parlamentarnego opartego na zasadzie większości, kompromisu społ. i relatywizmu aksjolog.; przeciwnik marksizmu; Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (1911, wyd. pol. t. 1–2 1935–36), O istocie i wartości demokracji (1920, wyd. pol. 1936), Allgemeine Staatslehre (1925), Czysta teoria prawa (1934, wyd. pol. 1934), General Theory of Law and State (1945), The Communist Theory of Law (1955).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia