przymus państwowy
 
Encyklopedia PWN
przymus państwowy,
prawo środek stosowany przez państwo w celu zapewnienia przestrzegania prawa;
występuje w postaci różnego rodzaju sankcji stosowanych przez organy państw. w razie niewykonania przez adresata obowiązku zawartego w normie prawnej; formami przymusu państwowego są: kary, unieważnienie aktów prawnych, wykonywanie aktów prawnych za pomocą przymusu administracyjnego (egzekucja);
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia