hipoteza

Encyklopedia PWN

hipoteza
[gr. hypóthesis ‘założenie’],
metodol. zdanie przyjęte jako założenie w celu wyjaśnienia jakiegoś zjawiska i wymagające sprawdzenia;
ekon. obok oczekiwań ekstrapolacyjnych jedna z 2 hipotez sformułowanych w makroekonomii w celu wyjaśnienia zjawiska przewidywania przez podmioty gospodarcze przyszłej stopy inflacji.
statyst. hipoteza określająca prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju, tzn. odrzucenia hipotezy statystycznej, wówczas gdy hipoteza powinna być przyjęta (ponieważ jest prawdziwa).
mat. hipoteza sformułowana 1878 przez G. Cantora — głosząca, iż każdy nieskończony podzbiór zbioru liczb rzeczywistych jest równoliczny (równoliczność zbiorów) albo ze zbiorem liczb naturalnych, albo z całym zbiorem liczb rzeczywistych;
hipoteza leżąca u podstaw mechaniki statyst., wg której prawdopodobieństwo wystąpienia różnych mikrostanów danego układu makroskopowego jest takie samo.
mat. hipoteza w teorii złożoności obliczeniowej stwierdzająca, że klasa problemów rozwiązywanych przez deterministyczne maszyny Turinga w czasie zależnym wielomianowo od rozmiaru wejścia (P) jest różna (dokładniej — mniejsza) od analogicznej klasy dla maszyn niedeterministycznych (NP);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia