hipoteza

Encyklopedia PWN

hipoteza wysunięta 1900 przez M. Plancka w celu wytłumaczenia rozkładu energii w widmie promieniowania ciała doskonale czarnego
mat. przypuszczenie dotyczące określonej własności populacji weryfikowane za pomocą testów statystycznych.
biol. hipoteza sformułowana na początku lat 70. XX w. przez brytyjskiego chemika J. Lovelocka, głosząca, że układ zewnętrznych warstw Ziemi (atmosfera, hydrosfera, litosfera i biosfera) tworzy zintegrowaną całość, kontrolowaną w dużej mierze przez działalność żywych organizmów (żywą materię);
mat. przypuszczenie sformułowane 1904 przez H. Poincarégo, że jedyną zamkniętą i jednospójną rozmaitością 3-wymiarową jest sfera;
Mohra hipoteza
[h. mo:ra],
mech. jedna z hipotez wytrzymałościowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia