hipoteza

Encyklopedia PWN

hipotetyczny ośrodek wypełniający cały Wszechświat, o niezwykłych właściwościach, takich jak ujemne ciśnienie.
Coulomb
[kulą̣]
Charles Augustin de Wymowa, ur. 14 VI 1736, Angoulême, zm. 23 VIII 1806, Paryż,
fizyk francuski.
Huber Maksymilian Tytus, ur. 4 I 1872, Krościenko n. Dunajcem, zm. 9 XII 1950, Kraków,
inżynier, specjalista w dziedzinie mechaniki teoretycznej.
hypothesas non fingo
[łac., ‘hipotez nie wymyślam’],
naukozn. słowa I. Newtona w przedostatnim rozdziale Philosophiae naturalis principia mathematica (1687), wyrażające jego pogląd na istotę nauki;
krytyczny poziom, wartość p, ang. p-value,
statyst. liczba zawarta między 0 i 1, określająca zgodność danych próbkowych z hipotezą zerową (statystyczne testy);
demogr. specyficzny proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia