hipoteza

Encyklopedia PWN

mat. jeden z najsłynniejszych nie rozwiązanych problemów matematyki, sformułowany 1859 przez B. Riemanna;
mat. twierdzenie opisujące liczbę rozwiązań pewnych równań algebraicznych nad ciałami skończonymi;
wytrzymałościowe hipotezy, hipotezy wytężenia,
w wytrzymałości materiałów hipotezy podające kryteria osiągnięcia stanu kryt. w złożonych stanach naprężenia.
statyst., mat. sprawdzenie hipotezy statystycznej;
w mechanice statyst. właściwość układów dynamicznych polegająca na równości średnich czasowych funkcji (zależnych od różnych wielkości fiz.), czyli obliczanych wzdłuż trajektorii fazowych układu (P oznacza punkt przestrzeni fazowej, f — dowolną gładką funkcję, t — czas, τ — interwał czasowy, po którym uśredniamy), i średnich obliczanych po odpowiednim zespole statyst. (mechanika statystyczna).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia