hipoteza

Encyklopedia PWN

Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
zinjantrop, Zinjanthropus boisei, Australopithecus boisei,
gat. hominida odkryty (1959) w warstwie I w wąwozie Olduvai w Tanzanii;
tworzenie się lądolodów pokrywających znaczne obszary powierzchni Ziemi.
Zweig George, ur. 20 V 1937, Moskwa,
fizyk i neurobiolog amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia