hipoteza

Encyklopedia PWN

nurt keynesizmu, rozwijający się od połowy lat 80. XX w., po ataku na ekonomię keynesistowską zwolenników monetaryzmu i neoklasycznej szkoły w ekonomii.
współczesny kierunek w makroekonomii, który rozwinął się w latach 70. XX w.
Dawidenkow Nikołaj N., ur. 26 III 1879, Ryga, zm. 30 IX 1962,
Leningrad (ob. Petersburg), mechanik sowiecki;
teorie fizyczne opisujące procesy, w których biorą udział mikrocząstki (np. atomy, cząstki elementarne), uwzględniające dyskretny (nieciągły) charakter wielkości fizycznych opisujących stany mikrocząstek (kwantowanie);
Newton
[nju:tn]
Sir Isaac Wymowa, ur. 4 I 1643 (25 XII 1642 wg kalendarza juliańskiego), Woolsthorpe (hrab. Lincolnshire), zm. 31 III 1727 (20 III), Londyn,
angielski fizyk, matematyk i astronom, jeden z najwybitniejszych uczonych wszystkich czasów.
Paczyński Bohdan, ur. 8 II 1940, Lwów, zm. 19 IV 2007, Princeton,
astrofizyk polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia