uprawnienie
 
Encyklopedia PWN
uprawnienie,
prawo przyznanie przez normę prawną danej osobie wyboru określonego zachowania się bez nakładania na nią obowiązku;
zależnie od wyboru osoby uprawnionej, u innej osoby uczestniczącej w stosunku prawnym powstaje obowiązek określonego zachowania się, np. wierzyciel jest uprawniony do żądania zwrotu długu, a gdy go zażąda, dłużnik ma obowiązek dług zwrócić.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia