przepis prawny
 
Encyklopedia PWN
przepis prawny,
część aktu prawnego, wyodrębniona jako artykuł, paragraf itp.;
określenie przepis prawny bywa używane wymiennie z określeniem norma prawna; elementy jednej normy mogą być zawarte w kilku różnych przepisach, np. przez odesłanie do innych artykułów danego aktu prawnego lub przez sformułowanie sankcji dla norm zawartych w innych aktach prawnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia