melodia
 
Encyklopedia PWN
Ze względu na melikę, która decyduje o strukturze interwałowej, wyróżnia się m.: premodalne (różne formy m. wąskozakresowych i pentatonicznych), modalne i melodie oparte na systemie dur-moll. Ze względu na rytmikę można wyróżnić m. o rytmice swobodnej (np. jubilacje Alleluja) i ostro zarysowanej (np. w utworach tanecznych). Ze względu na formę wyróżnia się np. takie struktury melodyczne, jak motyw, fraza, zdanie muz., okres. Melodyka to zespół cech melodycznych, znamiennych dla muzyki danego kompozytora, a także muzyki określonego terytorium, okresu hist., środowiska społ., gat. (np. melodyka kantylenowa o genezie wok. lub figuracyjna o genezie instrumentalnej); ze względu na sposób traktowania tekstu wyróżnia się melodykę sylabiczną i melodykę melizmatyczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia