raga
 
Encyklopedia PWN
raga,
przyjęty w muzyce indyjskiej model melodyczny, wyznaczający normy kompozytorskie (zasady improwizacji muz.);
każda raga określa swoiste cechy kompozycji (skalę z tonem centralnym, rodzaj rytmów i in.), ma też swój wyraz etyczny, symbol. i emocjonalny, wiąże się np. z określoną porą roku, dnia; rozróżnia się ragi męskie i żeńskie (raginie); ragi są realizowane na ogół przez zespół instrumentalistów, zawierają rozbudowany wstęp instrumentu strunowego szarpanego (wina, sitar) i część gł. wykonywaną przez instrument melodyczny (flet, skrzypce), perkusyjny (skomplikowana rytmicznie partia bębna) i towarzyszący (burdonowe dźwięki lutni tanpury); zdarzają się partie wokalne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia