fleksodruk
 
Encyklopedia PWN
fleksodruk
[łac. flexo ‘zginam’, niem. Druck ‘druk’],
fleksografia, dawniej drukowanie anilinowe,
metoda drukowania wypukłego stosująca elastyczne formy drukowe z gumy lub tworzyw sztucznych (elastomerów).
Formy drukowe fleksodrukowe (drukowa forma) otrzymuje się metodą matrycowania, grawerowania lub fotochemiczną. W metodzie matrycowania przygotowuje się formę drukową pierwotną (np. z form chemigraficznych, rzadziej z czcionek lub wierszy linotypowych), z której sporządza się matrycę; w tym celu na formę nakłada się tekturę matrycową nasyconą żywicą fenylowo-formaldehydową, która w podwyższonej temperaturze i pod naciskiem ulega utwardzeniu, tworząc negatywowe odwzorowanie formy pierwotnej; z matrycy wykonuje się formę wtórną przez nałożenie na nią arkusza gumy i poddanie jej naciskowi (w prasie) w podwyższonej temperaturze. W metodzie grawerowania do otrzymania formy drukowej wykorzystuje się specjalne urządzenia, w których wiązka promieniowania lasera, sterowana komputerem, rozkłada gumę lub inne elastyczne tworzywo sztuczne w określonych miejscach zgodnie z rysunkiem oryginału. W metodzie fotochemicznej stosuje się płyty (zwykle poliestrowe, rzadziej aluminiowe lub stalowe), pokryte stosunkowo grubą warstwą substancji (elastomery styrenowodienowe, polibutadienowe itp., z dodatkiem substancji sieciujących, fotoinicjatorów, plastyfikatorów i in.), ulegających fotopolimeryzacji pod wpływem promieniowania nadfioletowego (polimeryzacja); warstwę tę naświetla się przez negatyw oryginału, a formę drukową otrzymuje się po wymyciu nie naświetlonych elementów oraz po wysuszeniu i dodatkowym fotoutwardzeniu pozostałych elementów warstwy.
F. jest wykorzystywany do drukowania na papierze, kartonie, tekturze oraz foliach metalowych i z tworzyw sztucznych, m.in. jest szeroko stosowany przy produkcji opakowań. Metoda f. została oprac. pod koniec XIX w. i przez wiele lat stosowano ją tylko do zadrukowywania opakowań o niskiej jakości nadruku. W latach 80., dzięki zastosowaniu warstw fotopolimerowych, zaczęto stosować f. do otrzymywania wielobarwnych opakowań o wysokiej jakości nadruku.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia