światłoczułe materiały
 
Encyklopedia PWN
światłoczułe materiały,
materiały zmieniające właściwości (chem. lub fiz.) pod wpływem światła (gł. z zakresu widzialnego i nadfioletu).
Można je podzielić na srebrowe — zawierające halogenki srebra (fotograficzne materiały światłoczułe) i bezsrebrowe; do materiałów światłoczułych bezsrebrowych zalicza się m.in.: 1) materiały zawierające związki diazoniowe rozkładające się pod wpływem światła (diazotypia); 2) materiały zawierające związki żelaza(III) ulegające przy naświetleniu redukcji do związków żelaza(II) (cyjanotypia); 3) materiały, w których mogą zachodzić zjawiska fotoelektryczne (elektrofotografia); 4) materiały fotoutwardzalne, tj. ulegające fotopolimeryzacji (fleksodruk). Stosuje się też podział materiałów światłoczułych na: fotorozpuszczalne, które w wyniku naświetlania stają się rozpuszczalne w pewnych rozpuszczalnikach (chemigrafia, fotograwiura), fotorozkładalne — ulegają rozkładowi, fotoadhezyjne — zmieniają swoją przyczepność do innego materiału, fotochromowe — zmieniają barwę. Niekiedy do materiałów światłoczułych zalicza się materiały zmieniające właściwości pod wpływem promieniowania z zakresu podczerwieni, nazywane materiałami termoczułymi. Materiały światłoczułe są stosowane gł. w fotografii oraz w poligrafii do wykonywania kopii oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach (kopiowanie) i do sporządzania form drukowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia