metodzie grawerowania

Encyklopedia PWN

wykonywanie na powierzchni przedmiotów (z metalu, szkła, drewna, gumy, niekiedy kości, kamieni półszlachetnych) zarysów liter, cyfr, stempli, form odlewniczych, form drukowych;
fleksodruk
[łac. flexo ‘zginam’, niem. Druck ‘druk’],
fleksografia, dawniej drukowanie anilinowe,
metoda drukowania wypukłego stosująca elastyczne formy drukowe z gumy lub tworzyw sztucznych (elastomerów).
chemigrafia
[gr.],
cynkografia, fototypia, fotochemigrafia,
technika wykonywania form drukowych do drukowania wypukłego z twardymi (nie elastycznymi) elementami drukowymi; formy drukowe, zw. też kliszami, wytwarza się na płytach chemigraficznych (z metalu lub tworzywa sztucznego) metodami fotochemicznymi albo w wyniku grawerowania elektronicznego.
wklęsłodruk, drukowanie wklęsłe,
jedna z metod drukowania;
kliszograf
[fr.-gr.],
poligr. urządzenie do otrzymywania form drukowych do drukowania wypukłego metodą grawerowania płyt metalowych lub z tworzyw sztucznych;
raster
[niem. < łac.],
poligr. przyrząd opt. lub urządzenie elektroniczne, przeznaczone do przetwarzania (rastrowania) obrazu wielotonalnego (tj. obrazu czarno-białego o zmiennym nasileniu szarości lub obrazu wielobarwnego o zmiennym nasileniu barw) w układ oddzielnych elementów, zw. punktami rastrowymi;
klisza
[fr.],
fot.:
klisza
[fr.],
poligr. forma drukowa z metalu lub tworzywa sztucznego z wypukłymi elementami drukującymi, wytworzonymi metodami chemigrafii lub grawerowania;
wyroby ze szkła odpowiednio zdobionego, wytwarzane w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach, czasem pozbawione funkcji użytkowej;
metoda drukowania wklęsłego pośredniego (wklęsłodruk); stosuje się w niej formy drukowe z wklęsłymi elementami drukującymi, wytwarzane z płyt stalowych metodą fotograwiury lub grawerowania;
toreutyka
[gr. toreutḗs ‘rzeźbiarz’],
stosowane w odniesieniu do sztuki starożytnej ogólne określenie artystycznych metod obróbki metalu (brązu, srebra, złota), głównie przy zastosowaniu technik repusowania, puncowania, cyzelowania, grawerowania, granulacji, filigranu, inkrustacji, niellowania (niello), emaliowania (emalia);
grawerstwo
[fr.],
rzem. artyst. technika rzemieślnicza polegająca na grawerowaniu, w tym wykonywaniu tą metodą rysunków (wklęsłych lub wypukłych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia