ekspansja dna oceanicznego
 
Encyklopedia PWN
ekspansja dna oceanicznego, rozrost dna oceanicznego, spreding, ang. spreading,
geol. proces rozprzestrzeniania się dna oceanicznego w wyniku powstawania nowych partii oceanicznej skorupy ziemskiej w grzbietach śródoceanicznych, gdzie skorupa ta jest dobudowywana w wyniku krzepnięcia magmy wznoszącej się z płaszcza Ziemi (akrecja, geol. );
przemieszczeniom rozbieżnym względem tych grzbietów ulegają także partie płaszcza Ziemi podścielające skorupę oceaniczną i wchodzące w skład litosfery; ekspansja dna oceanicznego jest jednym z podstawowych procesów rozpatrywanych przez teorię tektoniki płyt litosfery.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia