Wilsona cykl
 
Encyklopedia PWN
Wilsona cykl,
geol. cykl obrazujący następstwo procesów tektonicznych prowadzących do powstawania, rozwoju i zaniku oceanów.
Cykl ten przedstawia się następująco: w obrębie kontynentu ekstensja (czyli rozciąganie) litosfery kontynent. powoduje jej ścienienie i powstanie kontynent. ryftu, a następnie przerwanie owej litosfery i tym samym rozpad kontynentu na dwie części; między tymi kontynentami tworzy się ocean, pocz. wąski, stopniowo ulegający znacznemu rozszerzeniu w wyniku rozrostu oceanicznej skorupy ziemskiej (ekspansja dna oceanicznego); z czasem wzdłuż brzegu jednego lub obu kontynentów obrzeżajacych ocean rozwijają się strefy subdukcji, wzdłuż których litosfera oceaniczna jest usuwana z powierzchni Ziemi (ulega pochłanianiu przez płaszcz Ziemi); prowadzi to ostatecznie do ponownego zetknięcia się owych kontynentów, czyli ich kolizji i połączenia się w jeden kontynent. C.W. stanowi ważny element teorii tektoniki płyt litosfery; teoria ta dopuszcza jednak bardziej skomplikowany, m.in. pod względem geogr., przebieg rozwoju oceanów i kontynentów. Nazwa na cześć współtwórcy teorii tektoniki płyt litosfery J.T. Wilsona.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia