ekspansji teoria
 
Encyklopedia PWN
ekspansji teoria,
teoria geotektoniczna, w myśl której w historii geol. zaznaczył się, w sposób istotny, wzrost objętości Ziemi przy zachowaniu jej masy;
np. w ciągu ostatnich 250 mln lat promień Ziemi miałby wzrosnąć o ok. 33%, a powierzchnia Ziemi — o ok. 66%; wyjaśnienia tak znacznej ekspansji objętości Ziemi należy się doszukiwać np. w założeniu, że w przeszłości stała grawitacji ulegała zmianom; zgodnie z t.e. oceany miały powstać w stosunkowo późnym etapie dziejów Ziemi. T.e. uwypukla znaczenie przejawów geol. ekstensji, czyli wydłużenia obiektów geol. np. ryftów, dna oceanicznego (ekpansja dna oceanicznego), natomiast, w przeciwieństwie do niemal powszechnie akceptowanej teorii tektoniki płyt litosfery przyjmuje, że ekstensja ta nie jest równoważona przez przejawy kontrakcji (skrócenia tektonicznego); kwestionuje także realność niektórych procesów kontrakcyjnych, np. subdukcji. T.e., która jest przeciwieństwem teorii kontrakcji, była popularna w latach 30. XX w., zaś obecnie ma bardzo niewielu zwolenników;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia