ekstensja
 
Encyklopedia PWN
ekstensja
[łac. extensio ‘rozszerzenie’, ‘rozciągnięcie’],
geol. proces prowadzący do wydłużania (lub poszerzania) obiektu geologicznego, także efekt takiego procesu;
przejawami ekstensji są np. uskoki (normalne), ryfty i ekspansja dna oceanicznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia