kontrakcja
 
Encyklopedia PWN
kontrakcja
[łac. contractio ‘skurczenie’, ‘ściągnięcie’],
geol. proces prowadzący do skrócenia obiektu geologicznego, także efekt takiego procesu;
przejawami kontrakcji są m.in. uskoki odwrócone, fałdy i płaszczowiny; kontrakcja osiąga znaczne rozmiary w przypadku orogenezy, której efektem może być skrócenie skorupy ziemskiej rzędu kilkuset km, przy jej jednoczesnym zgrubieniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia