Zamojszczyzna
 
Encyklopedia PWN
Zamojszczyzna,
obszar na południu Lubelszczyzny obejmujący dawne (do 1975) powiaty: zamojski, biłgorajski, tomaszowski, hrubieszowski;
podczas okupacji niem. XI 1942–III 1943 akcja masowych wysiedleń ludności pol. w ramach realizacji przez Odilo Globocnika niem. okręgu osiedleńczego — do końca 1943 Niemcy zamierzali osiedlić w dystrykcie lubel. ok. 60 tys. Niemców z Besarabii, Bośni, Serbii, Słowenii, ZSRR i terenów okupowanej Polski (Generalny Plan Wschodni); była ona poprzedzona próbną akcją wysiedleńczą XI 1941, a zakończona akcją pacyfikacyjno-wysiedleńczą VI–VII 1943 (Akcja Wehrwolf I i II); łącznie podczas tych akcji hitlerowcy wysiedlili z 297 wsi ok. 110 tys. mieszk., w tym ok. 30 tys. dzieci (dzieci rabunek); znaczną część wysiedlonych wywieziono do pracy niewolniczej w Rzeszy lub do obozów koncentracyjnych; część dzieci wywieziono do Niemiec w celu germanizacji; akcja ta spotkała się z silnym oporem ludności: ucieczkami do lasów, organizowaniem samoobrony, pomocą społeczeństwa dla wysiedlanych, wykradaniem lub wykupywaniem (od niem. konwojentów) dzieci z transportów, pomocą materialną; do połowy 1943 Niemcy zdołali osiedlić ok. 8 tys. osadników niem., do pocz. 1944 liczba ta mogła zwiększyć się o kilka tys.; akcje zbrojne podjęły oddziały partyzanckie BCh, AK, GL i sow. (bitwy m.in. pod Wojdą, pod Zaborecznem, pod Różą, atakowanie aparatu policyjnego i adm., konwojów, odbijanie wywożonych itp.).
Bibliografia
pod redakcją Cz. Madajczyka 2, Zamojszczyzna — Sonderlaboratorium SS, t. 1– Warszawa 1979;
Cz. Łuczak Od Bismarcka do Hitlera, Poznań 1988.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia