Tomaszów Lubelski
 
Encyklopedia PWN
Tomaszów Lubelski,
m. powiatowe w województwie lubelskim, na skraju Roztocza Środkowego, nad Sołokiją, w pobliżu granicy z Ukrainą.
Ludność miasta: ogółem — 19 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 1 465,4 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 13 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 23°25′E, szerokość geograficzna: 50°27′N
Data założenia miasta: 1590
Prawa miejskie: nadanie praw — 1621
Oficjalne strony WWW: www.tomaszow-lubelski.pl
Założony 1590 przez J. Zamoyskiego pod nazwą Jelitowo, wkrótce przemianowany na Tomaszów; prawa miejskie 1594; zniszczony w 2. poł. XVII w., wkrótce odbud.; od XVII w. duże skupisko Żydów (1939 — ok. 6 tys. — ok. 60% mieszk. miasta); od 1772 w zaborze austr., od 1809 w Księstwie Warsz., od 1815 w Królestwie Pol.; do 1866 prywatne miasto ordynacji Zamoyskich; w XIX/XX w. i okresie międzywojennym rozwój miasta hamowany brakiem połączenia kol. i przemysłu; ośr. rzemieślniczo-handl.; 18–27 IX 1939 zacięte walki obronne armii „Lublin” i  „Kraków”; w okresie okupacji niem. do 1942 getto (ok. 1,4 tys. osób, ok. 800 wywieziono do Cieszanowa); 1942–VII 1943 Tomaszów Lubelski i powiat tomaszowski objęte niem. akcją wysiedleńczo-pacyfikacyjną; rejon działalności partyzanckiej; 1867–1975 i od 1999 siedziba powiatu. Ośrodek usługowy regionu roln.; przemysł metal., środków transportu i spoż.; ponadto produkcja szyb (zespolonych, antywłamaniowych, kuloodpornych), bielizny pościelowej, ubrań ochronnych, galanterii drewnianej, materiałów budowlanych, stolarki budowlanej; rozwinięte rzemiosło; działa Tomaszowskie Tow. Regionalne, Muzeum Regionalne; turyst. baza noclegowa; barok. kościół drewniany (1727), drewniana dzwonnica (XVIII w.), cerkiew. W pobliskiej wsi Łaszczówka nad zalewem ośr. wypoczynkowy; rezerwat przyrody nieożywionej Piekiełko k. Tomaszowa Lubelskiego (powiat 1,24 ha; 20 bloków kwarcytowych o średnicy powyżej 1 m o nie wyjaśnionej genezie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia