Nowa Zelandia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Nowa Zelandia. Ustrój polityczny.
Nowa Zelandia jest monarchią konstytucyjną (w aktach prawnych została zachowana nazwa dominium). Nie ma pisanej konstytucji, a jej ustrój polityczny jest wzorowany na ustroju Wielkiej Brytanii. Królem (królową) Nowej Zelandii jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez mianowanego w porozumieniu z rządem nowozelandzkim gubernatora generalnego. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Izba Reprezentantów) liczącego 121 deputowanych, wybieranych na 3 lata w wyborach powszechnych (69 deputowanych, w tym 7 Maorysów, jest wyłanianych od 1996 w wyborach większościowych, a 55 jest wybieranych z list partyjnych). Władzę wykonawczą sprawuje odpowiedzialny przed parlamentem rząd, na czele z premierem, mianowanym przez gubernatora generalnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia