Nowa Zelandia. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Nowa Zelandia. Nauka.
Główną instytucją nauk. w Nowej Zelandii jest Nowozelandzkie Tow. Król. w Wellington (zał. 1867), pełni ono funkcję akad. nauk, koordynuje prace badawcze 51 towarzystw nauk. oraz doradza w sprawach nauk rządowi Nowej Zelandii; w imieniu państwa badaniami nauk. kieruje: Dep. Badań Nauk. i Przemysłu Nowej Zelandii (zał. 1926), który finansuje i zarządza 24 instytutami nauk.-badawczymi i 10 centrami laboratoryjnymi (gł. z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i przemysłu spoż.). W Nowej Zelandii działa 7 uniw.: w Auckland (zał. 1882, status uniw. od 1956), Canterbury (zał. 1869), Christchurch (zał. 1873), Dunedin (zał. 1869), Hamilton (zał. 1964), Palmerston North (zał. 1926, status uniw. od 1963), Wellington (zał. 1897), także 10 wyższych szkół politechnicznych i 3 wyższe szkoły artystyczne oraz 6 wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia