Finlandia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Finlandia. Ustrój polityczny.
Finlandia, zgodnie z konstytucją z 1999 (weszła w życie 2000), jest republiką, na czele której stoi prezydent, wybierany na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych (z prawem jednokrotnej relekcji). Władza ustawodawcza należy do parlamentu, wykonawcza do prezydenta i rządu. Prezydent jest najwyższym dowódcą sił obrony; we współpracy z rządem kieruje polityką zagraniczną. Jednoizbowy parlament, Eduskunta, liczy 200 deputowanych wybieranych na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym, wg systemu proporcjonalnego. Rząd (Rada Państwa) składa się z premiera i ministrów; premier jest wybierany przez parlament. Zgodność działań urzędów i osób publicznych z prawem oraz realizację praw obywatelskich i praw człowieka nadzorują: kanclerz sprawiedliwości (działa przy rządzie, a jest powoływany przez prezydenta) i ombudsman. Kanclerz sprawiedliwości czuwa też nad zgodnością z prawem aktów prezydenta i rządu oraz służy opinią prawną prezydentowi i rządowi. Wymiar sprawiedliwości należy do niezawisłych sądów; najwyższymi instancjami sądownictwa są: Sąd Najwyższy i Najwyższy Sąd Administracyjny. Szeroką autonomię mają Wyspy Alandzkie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia