Finlandia. Polonia i Polacy
 
Encyklopedia PWN
Finlandia. Polonia i Polacy.
Pierwszą pol. grupą w Finlandii byli żołnierze (ok. 4 tys.) służący w armii ros. do 1917, stacjonujący w Helsinkach i okolicy; w latach 20. przybyła do Finlandii grupa emigrantów pol., gł. w celach zarobkowych; w okresie międzywojennym liczbę Polaków szacowano na ok. 700; liczebność Polonii w Finlandii zwiększyła się nieznacznie po wybuchu II wojny światowej, kilka grup młodych Polaków przybyło w latach 60.; obecnie Polonia liczy ok. 1,5 tys. osób; gł. ośr.: Helsinki, Tampere, Turku, Lahti; działają: Zjednoczenie Pol. w Helsinkach i Klub Pol. w Helsinkach. Przy parafiach rzymskokatol. działają szkółki dla dzieci pol.; zbiorowość pol. zachowuje znajomość języka pol. do 4–5 pokolenia, jest w małym stopniu zasymilowana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia