Finlandia. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Finlandia. Środki przekazu.
Prasa. Prawie wszystkie prawicowe dzienniki są niezależnymi kompaniami będącymi własnością akcjonariuszy, a niewielka liczba gazet lewicowych jest własnością partii związanych ze związkami zaw. lub innymi organizacjami robotniczymi. W 1993 w Finlandii ukazywało się 58 dzienników o zasięgu ogólnokrajowym (10 w języku szwedz.), o łącznym nakładzie 2567 tys. egz., oraz 169 tytułów lokalnych, ukazujących się kilka razy tygodniowo, o nakładzie 1096 tys.; ponadto ukazuje się 2600 periodyków (ok. 200 w języku szwedz.). Wśród dzienników najwyższy nakład osiąga ukazujący się w Helsinkach niezależny „Helsingin Sanomat”, zał. 1889 p.n. „Päivälethi” — nakład podstawowy 447 tys. egz., niedzielny 529 tys. egz. (2003), niezależny „Ilta-Sanomat”, ukazujący się również w Helsinkach, zał. 1932 — nakład podstawowy 218 tys. egz., sobotni 250 tys. egz. (2003), oraz ukazujący się w Tampere, zał. 1881, konserwatywny „Aamulethi” — nakład podstawowy 134,8 tys. egz., niedzielny 143 tys. egz. (2003). Wśród czasopism najwyższy nakład ma „Pirkka”, czasopismo handl., wyd. w Helsinkach 10 razy w roku w języku szwedz. — nakład 2,28 mln egz. (2003), „Yhteishyva”, zał. 1905 miesięcznik spółdzielców wyd. w Helsinkach — nakład 492 tys. (2003), oraz tyg. „Seura”, magazyn rodzinny, zał. 1934, wyd. w Helsinkach — nakład 268,6 tys. (2003).
Agencje prasowe. Założona 1887 w Helsinkach niezależna agencja państw. Oy Suomen Tietotoimisto-Finska Notisbyrån Ab (STT-FNB) ma 8 placówek prowincjonalnych; nadaje serwisy krajowe i międzynar. w języku fińskim i szwedzkim.
Radio i telewizja. Główną kompanią radiową działającą w Finlandii jest zał. 1926 Oy Yleisradio Ab (YLE); od 1934 jest kontrolowana przez państwo, a skład jej zarządu jest zależny od polit. składu parlamentu; nadaje programy fińskie oraz program szwedzki. Od 1984 funkcjonują także stacje regionalne należące do lokalnych związków radiowych. Państwo dysponuje 3 kanałami telew., a czas nadawania jest dzierżawiony kompaniom komercyjnym. Wiadomości są nadawane teletekstem w kooperacji ze Szwecją i Danią. Program 1 nadaje w języku fińskim, program 2 w fińskim i szwedz., a program 3 — retransmituje programy szwedzkie. Od 1957 działa MTV Oy nadająca 120 godz. programu tygodniowo i prezentująca swe programy na 3 kanale; programy kolorowe są emitowane w systemie B/PAL.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia