Bułgaria. Teatr
 
Encyklopedia PWN
Bułgaria. Teatr.
Pierwsze przedstawienia bułgarskiego teatru były prezentowane w poł. XIX w. przez amatorskie zespoły teatr. w Łomnie i Szumenie (1856). Po zdobyciu przez Bułgarię niezależności (1878) powstał teatr zaw. — pierwszy zespół w Płowdiwie 1883, następnie w Sofii: Osnowa 1888–91, Syłza i smiach 1892–1904, Naroden teatyr 1904; wystawiano dramaty bułgarskie i ros. oraz klasykę świat.; wybitnymi aktorami byli: A. Budewska, K. Sarafow, W. Kirkow; ukształtował się wówczas realist. styl teatru bułgarskiego. W latach międzywojennych rozpoczęli działalność reż. N. Massalitinow i B. Danowski oraz aktorzy: I. Dimow, W. Trandafiłow, G. Stamatow, P. Gerganowa, Z. Jordanowa, K. Kisimow, O. Kirczewa, R. Dełczewa. Po II wojnie świat. powstały nowe zespoły; ośr. życia teatr. jest Sofia; dominował nadal styl realist.; wśród reżyserów wyróżniali się — F. Filipow, K. Mirski, M. Andonow, W. Cankow, L. Danieł, L. Grojs, J. Ognianowa; wśród aktorów — A. Karamitew, S. Gecow, L. Kabakczijew, G. Kałojanczew; wśród aktorek — C. Manewa, I. Kondow, I. Finci. Do dzisiejszych kontynuatorów stylu realist. należą reż.: A. Szopow, E. Chałaczew, G. Ostrowski, N. Luckanow, W. Łukanow; konwencje metaforyczne rozwijają: K. Azarian, M. Kisełow, K. Spasow, N. Polakow, N. Łambrew, I. Dobczew, B. Czakrinow, P. Markow, M. Mładenowa, D. Goczew); współcześnie coraz wyraźniej zaznacza swą obecność pokolenie 30-latków, tworzących teatr prowokacyjny, proponujący nowe odczytania klasyki (L. Abadżijewa, S. Moskow, A. Morfow).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia