Bułgaria. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Bułgaria. Polityka społeczna.
Realizowana przez rząd polityka społ. obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. W Bułgarii funkcjonuje państw. system ubezpieczeń społ. zarządzany przez Dep. Ubezpieczeń Społ. i Zarząd Emerytur i Rent. Uprawnienia do przejścia na emeryturę uzyskuje się między 45. a 60. rokiem życia, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy (kobiety uzyskują uprawnienia odpowiednio 5 lat wcześniej). Z państw. kasy są również wypłacane zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe. Nakłady na zabezpieczenie społ. 1995 stanowiły 25,3% wydatków budżetowych. Opieka zdrowotna od 1951 jest bezpłatna i powszechna, choć na pocz. lat 90. przywrócono zezwolenia na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej i stomatologicznej, zabronionej 1972–89. Nakłady na ochronę zdrowia 1995 stanowiły 3,6% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Nauka zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i średniej jest obowiązkowa i bezpłatna; są nią objęte dzieci i młodzież między 6. i 16. rokiem życia; wychowaniem przedszkolnym 1994 było objęte 57% dzieci. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat, a w średniej o profilu ogólnokształcącym, zaw. lub artyst. — 4 lata. Nakłady na edukację 1996 stanowiły 4,5% wydatków budżetowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia