Bułgaria. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Bułgaria. Środki przekazu.
Prasa. Po liberalizacji prawa prasowego 1990 na rynku prasowym w Bułgarii pojawiło się wiele nowych niezależnych tytułów. Wśród dzienników 2003 najwyższe nakłady osiągają: niezależna gazeta „24 czasa”, zał. 1991 w Sofii — 400 tys. egz.; ukazująca się 5 razy w tygodniu „Noszten trud”, zał. 1992 w Sofii — 332 tys. egz., oraz organ Niezależnych Syndykatów Bułgarii „Trud”, zał. 1923 w Sofii — 200 tys. egz.. Wśród czasopism najwyższy nakład ma bulwarowy tyg. „Żyłt trud”, zał. 1990 w Sofii — 260 tys. egz.; tyg. kobiecy „Nie żenite”, zał. 1990 w Sofii — 176 tys. oraz tyg. polit.-kult. „Anteni”, zał. 1972 w Sofii — 72 tys. egz. Agencje prasowe: Byłgarska telegrafna agencija (BTA), państw. agencja prasowa, zał. 1898 w Sofii; Agencija Bałkan 94 AD, prywatna agencja informacyjna zał. 1993 w Sofii; Agencija „Sofija Press”, agencja informacyjna, zał. 1967 przez Związek Pisarzy Bułg., Związek Dziennikarzy Bułg., Związek Artystów Bułg. i Związek Kompozytorów Bułg., popularyzuje kulturę bułgarską za granicą w różnych językach.
Radio i telewizja. Pracę radia i telewizji nadzoruje Państw. Rada do spraw Radia i Telewizji. Oficjalnym radiem jest Byłgarsko Radio, zał. 1929, które emituje 3 programy krajowe oraz posiada stacje lokalne w: Błagojewgradzie, Płowidiwie, Szumen, Starej Zagorze i Warnie. Nadaje ono także serwis zagr. w językach: bułgarskim, tur., gr., serb.-chorwackim, fr., wł., niem., ang., port., hiszp., alb. i arabskim. W Bułgarii działa też Radio Alma Mater, zał. 1993, kablowa stacja uniw. w Sofii, nadająca programy poświęcone kulturze i nauce, mająca ok. 100 tys. abonentów, oraz 9 prywatnych radiostacji o zasięgu lokalnym (1995). Państwowa Byłgarska Telewizija działa od 1959; nadaje 2 programy mające zasięg ogólnokrajowy: Kanał 1 i Efir 2; od 1994 działa pierwszy prywatny kanał telew. Nowa Telewizija, nadający programy komercyjne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia